• 21. - 27. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon21. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Uto22. 01.
  • III.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   základy ekonómie
   :
   Test podnikove činnosti
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   praktické cvičenia z ekonomiky
   :
   Odovzdať chýbajúce vypracované zadania
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   základy ekonómie
   :
   Opakovanie - Ekonomická stránka činnosti podniku
   Písomka - Daňová sústava, štátny rozpočet
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejiny výtvarnej kultúry
   :
   Písomka: expresionizmus, secesia, kubizmus, futurizmus
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   základy ekonómie
   :
   Základy EKO
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   základy ekonómie
   :
   finančný trh_banky_poistenie
  • Str23. 01.
  • I.A 1G
   ·
   domáca úloha
   výtvarná príprava
   :
   Farebná štúdia prírodniny - prineste si prosím fotografie zaujímavých detailov alebo prierezov ovocia/zeleniny + farebné ceruzky
  • I.A 2G
   ·
   domáca úloha
   výtvarná príprava
   :
   Priniesť skúšky tieňovania na A4 (min. 4 časti) a štúdijnú kresbu pokrčeného papiera ceruzkou na A3
  • I.A A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť poznámky
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   dejiny výtvarnej kultúry
   :
   Prečítať priložený text od strany 104 po 112, s dôrazom na karolínske umenie (109-112) - na písomke dám z týchto strán otázku na čítanie s porozumením
  • II.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejiny výtvarnej kultúry
   :
   Písomka - Byzancia, Karolínske obdobie, zač. románskeho slohu
  • II.A FV
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Charakteristika našej školy - kto neodovzdal
  • Štv24. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Pia25. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje