• PMŠ

    • POMATURITNÉ VYŠSIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

     Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája alebo do 31.júla príslušného roku.

     Termín prijímacieho konania je 28.augusta príslušného roku alebo v najbližší pracovný deň pred týmto dátumom.

     PRIHLÁŠKA NA PMŠ