• Kurz kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ

    • Od 22.01.2019 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na našej škole (ale aj na iných umeleckých školách) prípravný kurz kreslenia.

     Forma: 7 vyučovacích blokov po 90 min.

     Náplň: kompozícia, perspektíva, proporcie, zátišie, busta

     Začiatok kurzu: 22.01.2019

     Lektor: Jozef Dobiš, akad. mal.

     Cena: 199,00 €

      

     Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 22.01.2019.

      

     Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2019 (utorok) o 15,15 hod. je potrebné predložiť doklad o zaplatení kurzu.

     Prihláška: Prihlaska_na_kurz_kreslenia_januar_DIZAJN_SAMOVA).doc