Prihláška na štúdium na našej škole

Vážený uchádzač, táto prihláška na štúdium na našej škole plní funkciu evidencie. Pre podanie prihlášky na štúdiium na SŠ musíte vypísať prihlášku s výchovným poradcom na svojej ZŠ.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: