• Kurz kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ

    • Od 24.10.2018 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na našej škole (ale aj na iných umeleckých školách) prípravný kurz kreslenia. Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 24.10.2018.

     Forma: 7 vyučovacích blokov po 90 min.

     Náplň: kompozícia, perspektíva, proporcie, zátišie, busta

     Začiatok kurzu: 24.10.2018

     Lektor: Jozef Dobiš, akad. mal.

     Cena: 199,00 €

      

     Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 24.10.2018.

     Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2018 (streda) o 15,15 hod. je potrebné predložiť doklad o zaplatení kurzu.

     Prihláška: Prihlaska_na_kurz_kreslenia_DIZAJN_SAMOVA).doc