• Kurz kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ

    • Od 22.3.2022 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na našej škole (ale aj na iných umeleckých školách) ďalší prípravný kurz kreslenia.

     Forma: 5 stretnutí (utorky) po 135 min.

     Náplň: kompozícia, perspektíva, proporcie, zátišie, busta

     Začiatok kurzu: 22.3.2022

     Lektor: Mgr. Art. Peter Barta

     Cena: 25,00 €/stretnutie - celý kurz za 120eur

      

     Prihlásiť sa je potrebné mailom do tohto termínu.

      

     Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2022 (utorok) o 15,30 hod. si so sebou netreba doniesť žiadne výtvarné pomôcky (sú súčasťou školného), len predložiť doklad o zaplatení kurzu a potvrdenie o bezpríznakovosti (alebo odfotený domáci samotest na covid).