• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážený uchádzač, sme radi, že ste si zvolili možnosť štúdia jedného z oborov na našej škole. Ak si podávate prihlášku na dva študijné odbory na našej škole, prosím uveďte v poznámke poradie prihlášok. Prioritná - 1, náhradná - 2. Ďakujeme.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: