Prihláška na štúdium na našej škole

Vážený uchádzač, sme radi, že ste si zvolili možnosť štúdia jedného z oborov na našej škole. Ak si podávate prihlášku na dva študijné odbory na našej škole, prosím uveďte v poznámke poradie prihlášok. Prioritná - 1, náhradná - 2. Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: