• NOVÝ TERMÍN ZVEREJNÍME ČOSKORO

    • DENNÉ ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM PRE ABSOLVENTOV ZŠ

     kriteria_TS_2020_sken.pdf

      
     Výsledková listina prijímacích talentových skúšok zo dňa .....
      

     Výsledková listina 8604 M grafický dizajn: 

     Výsledková listina 8606 M fotografický dizajn: 

     Výsledková listina 8641 M propagačné výtvarníctvo: 

     ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NA GRAFICKÝ DIZAJN BUDE DŇA ..... A NA PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO A FOTOGRAFICKÝ DIZAJN DŇA ..... VŽDY V ČASE OD .... DO ..... HOD.